dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
dr hab. Maciej M. Sokołowski zdjecie
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Wystąpienie programowe na konferencji modelowej ONZ organizowanej przez TUI

Utworzono niedziela, 18 czerwiec 2023

Na zaproszenie Tokyo International University wygłosiłem wystąpienie programowe podczas konferencji modelowej ONZ.

Wydarzenie to było okazją, aby podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi transformacji energetycznej ze studentami TUI.

Konferencja modelowa ONZ to doskonała platforma dla studentów do dyskusji na temat problemów współczesnego świata oraz do rozwijania umiejętności dyplomatycznych. W moim wystąpieniu starałem się podkreślić znaczenie transformacji energetycznego i jak może ona pomóc kształtować przyszłość naszego świata. 

Jeszcze raz gratuluję TUI organizacji wydarzenia, życząc studentom TUI powodzenia w realizacji ich kolejnych przedsięwzięć.