dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
Publikacje zdjecie dr hab. Maciej M. Sokołowski
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Publikacje

dr hab. Maciej M. Sokołowski

LISTA PUBLIKACJI (88)

***

1. Publikacje książkowe, własne (3) 

2. Publikacje książkowe, redakcja (3) 

3. Artykuły w czasopismach (40) 

4. Rozdziały (38)

5. Raporty (4)

***

 1. Publikacje książkowe, własne (3):
  1. M.M. Sokołowski (2022), Energy transition of the electricity sectors in the European Union and Japan: regulatory models and legislative solutions, Palgrave Macmillan, Cham | Google Scholar
  2. M.M. Sokołowski (2020), European law on combined heat and power, Routledge, Abingdon-New York | Google Scholar
  3. M.M. Sokołowski (2016), Regulation in the European electricity sector, Routledge, Abingdon-New York | Google Scholar
 2. Publikacje książkowe, redakcja (3):                                                                  [góra]
  1. (red.) M.M. Sokołowski, A. Visvizi (2023), Routledge handbook of energy communities and smart cities, Routledge, Abingdon-New York | Google Scholar
  2. (red.) M. Pawełczyk, M.M. Sokołowski (2013), Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne, A. Marszałek, Toruń | Google Scholar
  3. (red.) F. Elżanowski, M.M. Sokołowski (2011), Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, A. Marszałek, Toruń | Google Scholar
 3. Artykuły w czasopismach (40):                                                                      [góra]
  1. M.M. Sokołowski, C. Lauri, A.E. Okem, B. Olivera, Y. Tsuji, P. Mikusek (2023), "Institutional dimensions of the just energy transition: Reflecting the role of energy justice in public administration", Global Energy Law and Sustainability,  4(1-2): 177-201 | Google Scholar 
  2. M. Taylor, J. Pettit, T. Sekiyama, M.M. Sokołowski (2023), "Justice-driven agrivoltaics: Facilitating agrivoltaics embedded in energy justice", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 188: 113815 | Google Scholar 
  3. M.M. Sokołowski, M. Taylor (2023), "Just energy business needed! How to achieve a just energy transition by engaging energy companies in reaching climate neutrality: (re)conceptualising energy law for energy corporations", Journal of Energy & Natural Resources Law, 41(2): 157-174 | Google Scholar 
  4. C. Lauri, F. Shimpo, M.M. Sokołowski (2023), "Artificial intelligence and robotics on the frontlines of the pandemic response: the regulatory models for technology adoption and the development of resilient organisations in smart cities", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | Google Scholar 
  5. J. Sokołowski, M.M. Sokołowski (2023), "Successful policies for a just energy transition: three solutions from Poland’s residential energy sector", Oxford Energy Forum, 135: 59-62 | Google Scholar
  6. S. Cassotta, M.M. Sokołowski, "Regulatory models of community energy (CE) in a multi-regulatory approach: juxtaposing the global, the EU, the Japanese and Swedish cases", European Energy and Environmental Law Review, 31(3): 189-199 | Google Scholar
  7. M.M. Sokołowski, S. Kurokawa (2022), "Energy justice in Japan's energy transition: pillars of just 2050 carbon neutrality", The Journal of World Energy Law & Business | Google Scholar  
  8. Y. Chawla, F. Shimpo, M.M. Sokołowski (2022), "Artificial intelligence and information management in the energy transition of India: lessons from the global IT heart", Digital Policy, Regulation and Governance, 24(1): 17-29 | Google Scholar
  9. M.M. Sokołowski, R.J. Heffron (2022), "Defining and conceptualising energy policy failure: the when, where, why, and how", Energy Policy, 161: 112745 | Google Scholar
  10. M.M. Sokołowski (2021), "Models of energy communities in Japan (enekomi): regulatory solutions from the European Union (rescoms and citencoms)", European Energy and Environmental Law Review, 30(4): 149-159 | Google Scholar
  11. M. Wierzbowski, R. Galán-Vioque, E. Gamero Casado, M. Grzywacz, M.M. Sokołowski (2021), "Challenges and prospects of e-governance in Poland and Spain", Electronic Government, an International Journal, 17(1): 1-26 | Google Scholar
  12. M.M. Sokołowski (2020), "Regulation in the COVID-19 pandemic and post-pandemic times: day-watchman tackling the novel coronavirus", Transforming Government: People, Process and Policy | Google Scholar
  13. M.M. Sokołowski (2020), "Laws and policies on electric scooters in the European Union: a ride to the Micromobility Directive?", European Energy and Environmental Law Review, 29(4): 127-140 | Google Scholar
  14. M.M. Sokołowski (2020), "Renewable and citizen energy communities in the European Union: how (not) to regulate community energy in national laws and policies", Journal of Energy & Natural Resources Law, 38(3): 289-304 | Google Scholar
  15. M.M. Sokołowski (2019), "When black meets green: a review of the four pillars of India's energy policy", Energy Policy, 130: 60-68 | Google Scholar
  16. M.M. Sokołowski (2019), "Renewable Energy Communities in the Law of the EU, Australia, and New Zealand", European Energy and Environmental Law Review, 28(2): 34-46 | Google Scholar
  17. M.M. Sokołowski (2018), "Burning out coal power plants with the Industrial Emissions Directive", Journal of World Energy Law and Business, 11(3): 260-269 | Google Scholar
  18. M.M. Sokołowski (2018), "European law on the energy communities: a long way to a direct legal framework", European Energy and Environmental Law Review, 27(2): 60-70 | Google Scholar
  19. M.M. Sokołowski (2017), "Discovering the new renewable legal order in Poland: with or without wind?", Energy Policy, 106: 68-74 | Google Scholar
  20. M.M. Sokołowski (2017), "Własność intelektualna w energetyce - prawne uwarunkowania uzyskania patentu", Nowa Energia, 2 | Google Scholar
  21. M.M. Sokołowski (2016), "Miejsce energetyki w planowaniu zagospodarowania przestrzennego polskiego morza", Nowa Energia, 1 | Google Scholar
  22. M.M. Sokołowski (2015), "Local public energy utilities: a road to improving local energy security", Network Industries Quarterly, 17(4) | Google Scholar
  23. M.M. Sokołowski (2014), "System gwarancji pochodzenia", Czysta Energia, 2 | Google Scholar
  24. M.M. Sokołowski (2013), "Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej", Pisma Humanistyczne. Made in China - czyli rozmowy o Państwie Środka, IX | Google Scholar
  25. M.M. Sokołowski (2011), "Perspektywy dla 'inteligentnych sieci'", Ecomanager, 10 | Google Scholar
  26. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2011), "The main frameworks of the National Programme for the Reduction of Emissions: towards the National Programme for Low-Emission Economic Development. The Public Board's role", Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 4 | Google Scholar
  27. M.M. Sokołowski (2011), "Znaczenie gazownictwa dla realizacji wymagań europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej", Przegląd Gazowniczy, 2 | Google Scholar
  28. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2011), "Analiza zapisów Mapy Drogowej Odbudowy Źródeł. Efektywnie o energetyce (cz. 4)", Energia i Budynek, 7 | Google Scholar
  29. R. Stankiewicz, M.M. Sokołowski (2011), "O niektórych aspektach udostępniania informacji publicznej przez podmioty dysponujące majątkiem publicznym", Przegląd Prawniczy UW, 1-2 | Google Scholar
  30. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2011), "W pościgu za 'uciekającym przemysłem'", Ecomanager, 6 | Google Scholar
  31. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), "Rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce w kontekście uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego", Acta Energetica, 3 | Google Scholar
  32. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), "Analiza zapisów Mapy Drogowej Odnawialnych Źródeł Energii. Efektywnie o energetyce (cz. 3)", Energia i Budynek, 9 | Google Scholar
  33. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), "Ciepłownictwo - efektywny przegląd uwarunkowań i problemów", Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 11 | Google Scholar
  34. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), "Analiza zapisów Mapy Drogowej Energetyki Jądrowej. Efektywnie o energetyce (cz. 2)", Energia i Budynek, 8 | Google Scholar
  35. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), "Analiza zapisów Mapy Drogowej Efektywności. Efektywnie o energetyce (cz. 1)", Energia i Budynek, 7 | Google Scholar
  36. M.M. Sokołowski (2010), "Ramy prawne dla energetyki jądrowej w Polsce, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 19 | Google Scholar
  37. M.M. Sokołowski (2010), "Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych", Czysta Energia, 5 | Google Scholar
  38. M.M. Sokołowski (2010), "Społeczne wsparcie rządu, czyli głos ekspertów w kwestii redukcji emisji", Nowa Energia, 3 | Google Scholar
  39. M.M. Sokołowski (2010), "Kolegialny model ustrojowy organu jako droga do pełnej niezależności polskiego regulatora sektora energetycznego", Polityka Energetyczna, 13 | Google Scholar
  40. M.M. Sokołowski (2009), "Instytucja kontroli w polskim prawie energetycznym na przykładzie art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne", Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 4 | Google Scholar
 4. Rozdziały (38):                                                                                                     [góra]
  1. M.M. Sokołowski (2022), "Artificial intelligence and climate-energy policies of the EU and Japan". In Regulating Artificial Intelligence in Industry, ed. D. Bielicki, Routledge, Abingdon-New York | Google Scholar
  2. M.M. Sokołowski (2021), "Energy efficiency at energy production level: promoting combined heat and power". In Energy Law, Climate Change and the Environment, eds M.M. Roggenkamp, K.J. de Graaf, R.C. Fleming, Edward Elgar Publishing, Cheltenham | Google Scholar
  3. M.M. Sokołowski (2021), "Prawo administracyjne wobec sztucznej inteligencji: nowe spojrzenie na klasyczne instytucje", [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego, (red.) M. Wierzbowski, J. Piecha, P. Gołaszewski, M. Cherka, Wolters Kluwer, Warszawa | Google Scholar
  4. M.M. Sokołowski (2020), "Balancing energy regulation: a day-watchman approach". In Economic freedom and market regulation: in search of proper balance, ed. R. Grzeszczak, Nomos, Baden-Baden | Google Scholar
  5. M. Grzywacz, M.M. Sokołowski, M. Wierzbowski (2020), "Ramy i bariery prawne magazynowania energii wobec rosnącego wykorzystania magazynów energii elektrycznej na świecie", [w:] Państwo a gospodarka. Zasady – instytucje – procedury. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Bożenie Popowskiej, (red.) P. Lissoń, M. Strzelbicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań | Google Scholar
  6. M.M. Sokołowski (2019), "Wydawanie zaświadczeń", [w:] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, (red.) M. Wierzbowski, C.H. BECK, Warszawa | Google Scholar
  7. M.M. Sokołowski (2018), "Regulatory dilemma: between deregulation and overregulation", [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, (red.) J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, C.H. BECK, Warszawa | Google Scholar
  8. M.M. Sokołowski (2018), "Miejsce prawa energetycznego w systemie polskiego prawa administracyjnego", [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, (red.) J. Jagielski, M. Wierzbowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa | Google Scholar
  9. M.M. Sokołowski (2017), "Aksjologia europejskiego prawa energetycznego", [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, (red.) J. Zimmermann, t. 2, C.H. BECK, Warszawa | Google Scholar
  10. M.M. Sokołowski (2016), "Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki", [w:] Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia, (red.) M. Stec, M. Mączyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa | Google Scholar
  11. M.M. Sokołowski (2016), "Nielegalny pobór energii i inne nieuprawnione działania wymierzone w prawidłową dostawę energii elektrycznej – przegląd światowego ustawodawstwa", [w:] Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne, (red.) A. Walaszek-Pyzioł, C.H. BECK, Warszawa | Google Scholar
  12. M.M. Sokołowski (2016), "China, energy, policy, evolution, revolution: questions and answers". In Economic and energy stability in Asia. Perspectives and scenarios, ed. J. Marszałek-Kawa, A. Marszałek, Toruń | Google Scholar
  13. M.M. Sokołowski (2015), "Priorities of energy policy of Japan under Abenomics". In Opportunities for cooperation between Europe and Asia, eds M. Sitek, M. Łęski, WSGE, Józefów | Google Scholar
  14. M.M. Sokołowski (2014), "Developments of the energy policy of China: a long march not a short run". In Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, eds M. Sitek, M. Łęski, WSGE, Józefów | Google Scholar
  15. M.M. Sokołowski (2014), "Podstawy prawne poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej", [w:] Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, (red.) K. Ziemski, P. Lissoń, WN UAMPoznań | Google Scholar
  16. M.M. Sokołowski (2014), "Umowa o poprawę efektywności energetycznej - zagadnienia wybrane", [w:] Nowe typy usług w działalności gospodarczej, eds A. Walaszek-Pyzioł, T. Długosz, DIFIN, Warszawa | Google Scholar
  17. M.M. Sokołowski (2014), "Noty do Art. 12 - 15”, [w:] Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: komentarz, (red.) M. Pawełczyk, Ius Publicum, Warsaw | Google Scholar
  18. M.M. Sokołowski (2013), "Oddziały przedsiębiorcy zagranicznego w energetyce i prawie energetycznym", [w:] Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, (red.) M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, MITEK, Bydgoszcz | Google Scholar
  19. M.M. Sokołowski (2013), "Rozważania o istocie współczesnej regulacji", [w:] Regulacja innowacja w sektorze energetycznym, (red.) A. Walaszek-Pyzioł, C.H. BECK, Warszawa | Google Scholar
  20. M.M. Sokołowski (2013), "Wykorzystanie instytucji kontroli przez Ministra Gospodarki", [w:] Kontrola działalności gospodarczej, (red.) M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, OBSL KRRP, Warszawa | Google Scholar
  21. M.M. Sokołowski (2012), "Energy as a conflict trigger. Comparative analysis of international disputes in the Middle East with energy relations in the background". In International disputes - a challenge for the contemporary world, eds A. Garnuszek, A. Surma, L. Mazur, WPiA UW, Warsaw | Google Scholar
  22. M.M. Sokołowski (2012), "Test konkurencji w energetyce. Wybór probierza", [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, (red.) T. Długosz, AT, Kraków | Google Scholar
  23. M.M. Sokołowski (2012). "Wyzwania współczesnej energetyki, a programowanie aktywności organów administracji. Studium wybranych przypadków", [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, (red.) A. Walaszek-Pyzioł, AT, Kraków | Google Scholar
  24. M.M. Sokołowski (2012), "Radca prawny w prawie energetycznym", [w:] Publicznoprawny status radcy prawnego, (red.) M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, OBSL KRRP, Warszawa | Google Scholar
  25. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2012), "Potrzeba przebudowy systemu wsparcia w świetle wymagań europejskiej polityki energetycznej", [w:] Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, (red.) K.M. Ziemski, WN UAM, Poznań Google Scholar
  26. M.M. Sokołowski, E. Figiel, J. Negowska, K. Obara (2012), "Zasady opracowywania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych", [w:]​​​Ustawa o rezerwach strategicznych: Komentarz,  (red.) P. Ligenza, M. Pawełczyk, R. Stankiewicz, IURIS, Poznań | Google Scholar
  27. M.M. Sokołowski (2011), "Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski w kontekście organizacji Euro 2012", [w:] Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją, (red.) M. Kaliński, M. Koszowski, t. 2, AT, Kraków | Google Scholar
  28. M.M. Sokołowski (2011), "Bezpieczeństwo energetyczne w polskim systemie prawnym", [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata - informatyka, technika, gospodarka, (red.) Z. Dziemianko, MAIUSCULA, Poznań | Google Scholar
  29. M.M. Sokołowski, R. Stankiewicz (2011), "Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji - wnioski płynące z analizy ram ustrojowych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki", [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, (red.) B. Bieńkowska, D. Szafrański, t. III, C.H. BECK, Warszawa | Google Scholar
  30. M.M. Sokołowski (2011), "Prawny wymiar elektroenergetycznych inwestycji sieciowych w Polsce", [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego, (red.) R. Stankiewicz, WUW, Warszawa | Google Scholar
  31. M.M. Sokołowski (2011), "Konstytucyjne podstawy państwowego bezpieczeństwa energetycznego - analiza porównawcza uregulowań polskich i międzynarodowych", [w:] Konstytucja RP, a stosunki międzynarodowe, (red.) E. Grzęda, Ł. Zbyszyński, AT Group, Kraków | Google Scholar
  32. M.M. Sokołowski (2011), "Prawne uwarunkowania rynku dzieł sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia", [w:] Rynek dzieł sztuki. Aspekty prawne, (red.) W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa | Google Scholar
  33. K. Żmijewski, M.M. Sokołowski (2010), "Identyfikacja barier i problemów związanych z polską energetyką odnawialną jako wybór relewantnej informacji dla rządu, społeczeństwa i gospodarki", [w:] Zarządzanie informacja i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, (red.) B. Sitek, R. Trzaskalik, WSGE, Józefów | Google Scholar
  34. F. Elżanowski, M.M. Sokołowski (2010), "Proces inwestycyjny w kontekście 'pakietu klimatyczno-energetycznego' Unii Europejskiej", [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, (red.) M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa | Google Scholar
  35. F. Elżanowski, M.M. Sokołowski (2010), "Budowa elektrowni i elektrowni jądrowej jako szczególny przypadek procesu inwestycyjnego", [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, eds M. Cherka, F. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa | Google Scholar
  36. M.M. Sokołowski (2010), "W stronę polskiej polityki klimatyczno-energetycznej", [w:] Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, URE, Warszawa | Google Scholar
  37. M.M. Sokołowski (2010), "Rada Gabinetowa w polskim porządku konstytucyjnym. Teoretyczny zarys instytucji i jej praktyczne wykorzystanie po roku 1989", [w:] 20 lat Wolnej Polski w oczach studentów , (red.) T. Kozłowski, T. Zych, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa | Google Scholar
  38. M.M. Sokołowski (2010), "Prawne środki przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego", [w:] Współczesne problemy prawa energetycznego. Bezpieczeństwo-Konkurencja-Ochrona Środowiska, (red.) M. Wierzbowski, R. Stankiewicz, LexisNexis, Warszawa | Google Scholar
 5. Raporty (4):                                                                                                     [góra]
  1. M.M. Sokołowski (2014), District heating in the EU's comprehensive assessment under energy efficiency directive, InnoHeat Report, Malmö Google Scholar
  2. M.M. Sokołowski (2013), Wyzwania regulacyjne polskiej energetyki, Warsaw | Google Scholar
  3. M.M. Sokołowski (2013), Inwestycje w polskiej energetyce, Warsaw | Google Scholar
  4. M.M. Sokołowski (2013), Energy markets in the Baltic Sea Region, Göteborg | Google Scholar