dr hab. Maciej M. Sokołowski

Z energią o energetyce Energetyka - gospodarka - prawo Z energią o prawie Z energią o gospodarce Bezpieczeństwo energetyczne wczoraj - dziś - jutro Efektywnie o efektywności energetycznej Polityka energetyczna - Polska - Europa - Świat Od nowa o energetyce odnawialnej
PL EN
Aktualności Zdjęcie Maciej Sokołowski
MENU

"Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych pojęć, na których każdy wydaje się znać. Problem zaczyna się, gdy gaśnie światło"

"Idea energetyki obywatelskiej i spółdzielni energetycznych wydaje się być postulatem odpowiadającym na problemy społeczne i finansowe rozwoju energetyki lokalnej"

"Współczesna gospodarka i energetyka wymaga podejścia otwartego na dyskurs i udział różnych podmiotów, na różnych poziomach decyzyjnych"

"Monopolizacja nie służy państwu, gospodarce, obywatelom. Monopolizacja służy monopolom"

"Mój day-watchman state jest modelem środka - zajmującym miejsce pomiędzy interwencjonizmem a leseferyzmem"

"Fascynuje mnie obserwowanie jak wiele zawdzięczamy energii elektrycznej. Jak wiele zawdzięczamy Tesli, Edisonowi i wielu innym prekursorom jej wykorzystania"

"Problemem długookresowego planowania gospodarczego jest to, iż jest ono długookresowe. Opracowujący je nie myślą o jego wykonaniu - wykonawcy myślą natomiast o kolejnym planowaniu"

Aktualności

Na zaproszenie Tokyo International University wygłosiłem wystąpienie programowe podczas konferencji modelowej ONZ.

więcej »

"Artificial intelligence and robotics on the frontlines of the pandemic response: the regulatory models for technology adoption and the development of resilient organisations in smart cities", to mój najnowszy artykuł naukowy napisany wraz z C. Lauri i F. Shimpo, który ukazał się w czasopiśmie Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing.

więcej »

"Successful policies for a just energy transition: three solutions from Poland’s residential energy sector", to tytuł artykułu mojego współautorstwa, który został opublikowany w Oxford Energy Forum.

więcej »

Nagroda za najlepszą rozprawę habilitacyjną

Utworzono czwartek, 15 grudzień 2022

Moja publikacja pt. „European Law on Combined Heat and Power” została zakwalifikowana w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego” w ramach nagrody Prezesa Rady Ministrów.

więcej »

Monografia mojego autorstwa "Energy Transition of the Electricity Sectors in the European Union and Japan: Regulatory Models and Legislative Solutions" (2022) ukazała się drukiem wydawnictwa Palgrave Macmillan.

więcej »